All posts by Ines Gregorčič

Energetika Ljubljana d.o.o. objavila javni razpis URE-SUB_GOS-JS_2014/02

V Uradnem listu Rebuplike Slovenije št. 45/2014, z dne 20.6.2014, je bil objavljen javni razpis, URE-SUB_GOS-JS_2014/02, za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju občin Ljubljana, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica in Log-Dragomer in sicer za naslednje ukrepe: Continue reading

Petrol je objavil javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost (PETROLURE/2014/R1)

V Uradnem listu Rebuplike Slovenije št. 21/2014, z dne 28.3.2014, je bil objavljen javni razpis, PETROLURE/2014/R1, za nepovratne finančne spodbude za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije in sicer za izvedbo enega od naslednjih ukrepov:

Continue reading