Elektro energija objavila javni razpis za nepovratne finančne spodbude URE_1_2014

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Elektro energija d.o.o. je objavila javni razpis Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014 za nepovratne finančne spodbude za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in ostalih vrst energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

 • vgradnja toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave,
 • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
 • optimizacija tehnoloških procesov,
 • izvedba energetskih pregledov,
 • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov,
 • oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih,
 • programi informiranja in ozaveščanja.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo:

 • občine, ki imajo za izvajanje programov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije izdelan lokalni energetski koncept;
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);
 • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Zadnji rok za oddajo vloge je 9.5.2014 do 14.00 ure.

Objava v Uradnem listu Rebublike Slovenije na strani 32: Ur. l. RS, št. 21_2014

Vir: www.elektro-energija.si