Energetika Ljubljana d.o.o. objavila javni razpis URE-SUB_GOS-JS_2014/02

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

V Uradnem listu Rebuplike Slovenije št. 45/2014, z dne 20.6.2014, je bil objavljen javni razpis, URE-SUB_GOS-JS_2014/02, za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju občin Ljubljana, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica in Log-Dragomer in sicer za naslednje ukrepe:

 • vgradnja novega kotla z visokim izkoristkom v skupni kotlovnici ob istočasni prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina (1A);
 • vgradnja nove skupne toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode ob istočasni prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja (1B);
 • vgradnja nove skupne toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode, ki zamenja dotrajano toplotno postajo (1C);
 • vgradnja individualnega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom ob istočasni prvi priključitvi na sistem distribucije plina (2A);
 • vgradnja nove individualne toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode ob istočasni prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja (2B);
 • vgradnja nove individualne toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode, ki zamenja dotrajano toplotno postajo (2C);
 • vgradnja kotla na utekočinjeni naftni plin z visokim izkoristkom na območju, kjer je predvidena izgradnja distribucijskega omrežja na zemeljski plin (3);
 • vgradnja plinske toplotne črpalke (4).

Na javnem razpisu lahko sodelujejo:

 • gospodinjstva,
 • samoupravne javne skupnosti,
 • pravne osebe javnega prava.

Vlagatelji se lahko prijavijo na predmeten razpis od 20.06.2014 dalje. Prvo odpiranje vlog bo prvi torek v mesecu juliju. Vsa nadaljna odpiranja bodo vsak torek do objave zaključka predmetnega razpisa oziroma najkasneje do 14.10.2014, ko bo zadnje odpiranje vlog.

Polno besedilo javnega razpisa: JAVNI RAZPIS_URE-SUB_GOS-JS_2014_02

Vir: www.energetika-lj.si