Kako pridobimo energetsko izkaznico?

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 0 Flares ×
Kako pridobimo energetsko izkaznico stavbe

Energetsko izkaznico izdelujejo neodvisni strokovnjaki z licenco, ki jo podeli Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Energetsko izkaznico izdelujejo neodvisni strokovnjaki z licenco, ki jo podeli Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Izdajajo pa jo pravne ali fizične osebe – izdajatelji z javnim pooblastilom pristojnega ministrstva. Register izdelovalcev in izdajateljev vodi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Energetska izkaznica se izdela in izda na zahtevo naročnika. Naročnik mora za izdelavo EI izpolniti predpisan obrazec »Zahteva za izdelavo energetske izkaznice«.

Pri nas lahko naročite izdelavo energetske izkaznice stavbe. Smo pooblaščeno podjetje za izdajo energetskih izkaznic z zaposlenim neodvisnim strokovnjakom s pridobljeno licenco za izdelavo le-teh.