Kdaj potrebujemo energetsko izkaznico stavbe?

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 0 Flares ×
Potreba energetske izkaznice

Kdaj potrebujemo energetsko izkaznico?

Energetsko izkaznico potrebujemo:

  1. V primeru prodaje ali oddaje najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenem posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem, kupcu oziroma najemniku, najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.
  2. Za novogradnje, saj je energetska izkaznica obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID-a). Pridobi jo investitor novogradnje pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.
  3. Za stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m2, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, oziroma od 9. julija 2015 nad 250 m2. Upravljalec takšne stavbe mora veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto.

Naročite izdelavo energetske izkaznice stavbe

Prodaja stvbe

Energetsko izkaznico je potrebno izdelati ob prodaji stavbe.