Obveznosti investitorja pri novozgrajenih stavbah

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Investitor novozgrajene stavbe mora pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja pridobiti računsko energetsko izkaznico. Skupaj s projektom izvedenih del (PID-om) jo mora predložiti upravnemu organu.

Obveznosti investitorja - energetska izkaznica stavbe

Pred vložitvijo vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja, mora investitor predložiti računsko energetsko izkaznico stavbe.

Energetska izkaznica novozgrajene stavbe mora izkazovati izpolnjevanje zahtev iz predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.

Izdelamo vam energetsko izkaznico stavbe

Izjemoma izkaznice ni potrebno predložiti v primeru prodaje ali oddaje v najem pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Mora pa investitor kupcu ali najemniku predložiti izkaz o energetski učinkovitosti. Le-ta je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Investitor mora izkaznico predložiti takoj, ko pridobi uporabno dovoljenje.