Obveznosti lastnika oz. prodajalca/najemodajalca pri obstoječih stavbah

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 0 Flares ×
Obveznosti lastnika in najemodajalca

Lastnik stavbe mora najkasneje ob podpisu prodajne pogodbe, predložiti energetsko izkaznico stavbe.

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto izkaznice za del stavbe pa se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.

Smo strokovnjaki na področju energetsko učinkovite gradnje. Pri nas lahko naročite izdelavo energetske izkaznice stavbe.

Izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti pri:

  • oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,
  • prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
  • prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
  • prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v lasti Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

Preverite, kdaj še ni potrebno izdelati energetske izkaznice stavbe.