Stavbe, ki ne potrebujejo energetske izkaznice

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 0 Flares ×
Stavbe, ki ne potrebujejo energetske izkaznice

Določene stavbe ne potrebujejo energetske izkaznice. Katere, preberite v nadaljevanju.

Energetska izkaznica ni obvezna za:

  • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
  • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
  • industrijske stavbe in skladišča,
  • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
  • enostavne in nezahtevne objekte ter
  • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.