Merjena energetska izkaznica stavbe

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 0 Flares ×
Merjena energetska izkaznica stavbe

Primer merjene energetske izkaznice stavbe.

Merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe. Za obstoječo stavbo velja tista stavba, ki je  v uporabi vsaj 1 leto. Lahko pa se namesto merjene energetske izkaznice izdela računska energetska izkaznica, v kolikor neodvisni strokovnjak presodi, da so podatki o dejanski rabi energije nezanesljivi.

Merjena energetska izkaznica se določi na osnovi meritev rabe energije v stavbi. V merjeni EI je podana raba po vseh merjenih energentih. Na rezultate vpliva življenski slog uporabnika stavbe.

Izdelava merjene energetske izkaznice stavbe

Energijski kazalniki merjene energetske izkaznice stavbe

  • letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m²a),
  • letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m²a),
  • letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m²a),
  • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m²a).