Računska energetska izkaznica stavbe

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 0 Flares ×
Računska energetska izkaznica stavbe

Primer računske energetske izkaznice stavbe.

Računska energetska izkaznica se lahko izdela in izda za vse stavbe. Predpisana je za novogradnje in obstoječe stanovanjske stavbe. Za obstoječo stavbo velja tista stavba, ki je v uporabi vsaj eno leto.

V stavbah z več posameznimi deli se EI izda za celotno stavbo, lahko pa se EI izda za posamezni del stavbe, kadar tehnične lastnosti stavbe in vgrajenih sistemov omogočajo celovito analizo energetske učinkovitosti posameznega dela stavbe.

Računska energetska izkaznica se določi na osnovi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije v stavbi. Stavbo se uvrsti v razred energetske učinkovitosti na podlagi letne potrebne toplote za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe.

Pri izračunu energijskih kazlnikov se upoštevajo standardni robni pogoji tako glede klime na lokaciji kot glede režima uporabe stavbe. Na izračun ne vpliva življenski slog uporabnika stavbe.

Izdelava računske energetske izkaznice stavbe

Razredi energetske učinkovitosti stavbe

A1 – od 0 do vključno 10 kWh/m²a
A2 – nad 10 do vključno 15 kWh/m²a
B1 – nad 15 do vključno 25 kWh/m²a
B2 – nad 25 do vključno 35 kWh/m²a
C – nad 35 do vključno 60 kWh/m²a
D – od 60 do vključno 105 kWh/m²a
E – od 105 do vključno 150 kWh/m²a
F – od 150 do vključno 210 kWh/m²a
G – od 210 do 300 in več kWh/m²a

Energijski kazalniki računske energetske izkaznice stavbe

  • letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe QNH/Ak (kWh/m²a),
  • letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Q/Ak (kWh/m²a),
  • letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m²a),
  • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m²a).

Kazalnik letne potrebne toplote za ogrevanje stavbe  se izračuna in prikaže še za referenčno klimo.