Objavljen javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo EI

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

V Uradnem listu Rebuplike Slovenije št. 48/2014, z dne 27.6.2014, je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake ze izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let.

Predmet razpisa je izbor dveh izvajalcev  usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo EI in sicer za obdobje petih let.

Na predmeten razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah, Zakonu o zavodih, Zakonu o visokem šolstvu oziroma Zakonu o gospodarskih zbornicah s sedežem v Republiki Sloveniji. Pogoji prijaviteljev so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Prijave se lahko oddajo napozneje do 12.8.2014. Komisijsko odpiranje vlog pa je predvideno 14.8.2014 v prostorih Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana.

Polno besedilo javnega razpisa: JR_Usposabljanje_EI_Jun_2014

Vir: energetika-portal.si