Petrol je objavil javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost (PETROLURE/2014/R1)

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

V Uradnem listu Rebuplike Slovenije št. 21/2014, z dne 28.3.2014, je bil objavljen javni razpis, PETROLURE/2014/R1, za nepovratne finančne spodbude za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije in sicer za izvedbo enega od naslednjih ukrepov:

  • izvedba energetskih pregledov (U5),
  • programov informiranja in ozaveščanja (U10).

Na javnem razpisu lahko sodelujejo:

  • občine, ki imajo izdelan lokalni energetski koncept;
  • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti);
  • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Zadnji rok za oddajo vlog je 30.4.2014 oziroma do obvestila o porabi sredstev.

Objava v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 21/2014, stran 34: Ur. l. RS, št. 21_2014

Vir: petrol.si