V pripravi nov Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Pravilnik določa podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetskih izkaznic ter vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register energetskih izkaznic. Prav tako določa vrste stavb za katere velja obveznost namestitve EI na vidno mesto ter podrobnejšo vsebino, obliko, metodologijo in roke za nadzor nad izdanimi energetskimi izkaznicami.

Novost, ki jo prinaša predlog novega Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb je možnost izdelave računske energetske izkaznice za posamezen del večstanovanjske stavbe, ki je z drugimi posameznimi deli stavbe povezan s skupnim ogrevalnim sistemom.

Prav tako, pa prinaša novosti povezane z načinom oglaševanja, ki so sledeče:

  • Pri oglaševanju lastnosti nepremičnin se navajata le dva energijska kazalnika energetske učinkovitosti stavbe. Potrebno je navesti razred energijskega kazalnika, ki je izražen na energetski izkaznici in energijski kazalnik številčno izražene vrednosti primarne energije za delovanje stavbe.
  • Če na energetski izkaznici razred energijske učinkovitosti ni izražen, se navede samo številčno izražena vrednost primarne energije za delovanje stavbe.
  • Razreda energijskega kazalnika pri oglaševanju ni potrebno navajati, kadar gre za oglaševanje prometa z nepremičninami na transparentu oziroma pri oglaševanju prometa za celotno sosesko, vse brez navajanja lastnosti nepremičnin.
  • Če je izkaznica v postopku izdelave in v primeru, ko energetska izkaznica po zakonu, ki ureja področje energije, za nepremičnino ni obvezna, mora biti to dejstvo v oglasu tudi navedeno.

Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb – predlog pravilnika: Pravilnik_EI_metodologija_Okt_2014

Vir: energetika-portal.si