Za podporo proizvodnji okolju prijazne energije iz OVE in SPTE v letu 2013 izplačanih 118,5 mio EUR

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Leto 2013 je zaznamoval pozitiven trend gradnje novih elektrarn za proizvodnjo okolju prijazne električne energije. Govorimo o proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE).

Od januarja do decembra 2013  je v podporno shemo vstopilo 894 novih proizvodnih naprav s kupno močjo 87.250 kW, od tega 781 sončnih elektrarn.

Podporne sheme so instrument državne pomoči, potrjen s strani Evropske Unije, ki s subvencioniranjem višjih odkupnih cen omogoča realizacijo investicij v OVE in SPTE. Cilj je povečanje deleža uporabe obnovljivih virov v končni porabi energije.

Sporočilo za javnost – podporna shema v letu 2013

Vir: Borzen